تاریخچه انجمن

انجمن کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان آذربایجان شرقی با نام اختصاری «انجمن فولاد آذربایجان» یک انجمن صنفی مستقل است که در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردیده است و از همان سال فعالیت خود را آغاز نموده است، اما بعد از انتخابات هیئت مدیره در سال ۱۳۹۵ انجمن وارد دوران جدیدی شده و پیشرفت های چشمگیری نموده و توانسته با فعالیت منظم و منسجم و هدفمند جایگاه خود را تثبیت کرده و نقش موثری در راستای اهداف های مشخص شده ایفا کرده و اعضای خود را به ۴۸ مجموعه برساند.