وب سایت اعضا

آهن فولاد جهان سپاهان

  آهن فولاد جهان سپاهان

 


                              آذرفولاد امین

 آذر فولاد امین

 


 آذر نبش تبریز

 


 

فولاد ناب تبریز

 


 

فولاد آذر آبادگان ارس

 


 فولاد مهر سهند

 فولاد مهر سهند

 


 

ذوب آهن فجر صوفیان

ذوب آهن فجر صوفیان

 


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

 


 

صنایع فولاد شهریار تبریز

صنایع فولاد شهریار تبریز

 


 

فولاد جاوید بناب

  فولاد جاوید بناب

 


 

مجتمع فولاد ظفر  بناب

 


 

نورد حدید صدرا

نورد حدید صدرا

 


 

فولاد ارگ تبریز

فولاد ارگ تبریز

 


 

فرآورده های نسوز تبریز

فرآورده های نسوز تبریز

 


                                         گروه صنعتی آذر غلطک

گروه صنعتی آذر غلطک

 


                                          فولاد صنعت بناب

 فولاد صنعت بناب

 


                                   

نورد کاران خلیج فارس

 


 

شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب

  شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب

 


 

شرکت کهن آسین سازه تجهیز

شرکت کهن آسین سازه تجهیز

 


                                سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

 


 

سازه های فلزی آذرپرچین

سازه های فلزی آذرپرچین

 


                                     مجتمع فولاد صائب تبریز

 مجتمع فولاد صائب تبریز

 


 

یاقوت صنعت تبریز

 


 

 فولاد ماهان تبریز

فولاد ماهان تبریز

 


                                               

چینندگان

 


                                   

گروه صنعتی درپاد تبریز


 

صدرا فولاد ظفر

 


 

فرآورده های نسوز آذربایجان

فرآورده های نسوز آذربایجان

 


                                          فولاد نصر آذربایجان

فولاد نصر آذربایجان

 


                                               

هنر مفتول

 


                                           

 فولاد آذربایجان

 


                                                                                                                      

ذوب نورد توانا رام

 


                                          فولاد امیر آذربایجان

فولاد امیر آذربایجان

 


                                  صنایع ریخته گری سهند آذرین

صنایع ریخته گری سهند آذرین

 


فراور فولاد آذر پولاد ارس

فرآور فولاد آذر پولاد ارس

 


                       گسترش خدمات اتیه اندیشان سپهر شرق

 گسترش خدمات اتیه اندیشان سپهر شرق

 


مهندسین بهروش

مهندسین بهروش

 


نورد کاران فولاد غرب آذر ناب خاوری

 نورد کاران فولاد غرب آذر ناب خاوری


                                       فولاد آذران گستر تبریز

فولاد آذران گستر تبریز

 


آذر فلز پایون

 آذر فلز پایون

 


 

صنعت مهر ظفر

شرکت صنعت مهر ظفر

 


 

سپهر یراق

 

سپهر یراق پارسیان

 


 

زرین فولاد نورد

 


فنی مهندسی پدیده

فنی مهندسی پدیده فولاد ارس

 


آسال ذوب سهند

آسال ذوب سهند

 


اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

 


 

آرتین فولاد آذر

آرتین فولاد آذر