صنعت فولاد آذربایجان

نگاهی به صنعت فولاد استان آذربایجان شرقی

ایران با تولید بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در رده دهم جهان و بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه اسپانیا و کانادا قرار دارد، بعبارت دیگر سهم ایران از تولیدات جهانی فولاد به حدود ۲ ٪ میرسد .

پیش بینی می شود پس از تحقق برنامه چشم انداز ایران ۱۴۰۴ تولید فولاد خـام ایـران به ۵۵ میلیون تن افزایش یافته و به رده هفتم جهانی و اول منطقه ارتقا یابد. درطی دو دهه گذشته ایران از کشوری با واردات ۱۰ میلیون تن در سال به کشوری با ۱۰ میلیون تن صادرات تبدیل شده است.

آذربایجان شرقی قطب خصوصی فولاد کشور با داشتن بیش از ۵۰ واحد تولیدی یکی از قطب های تولید فولاد کشور شناخته می شود. آذربایجان شرقی که از دیرباز نقش موثری در صنعت و تولید کشور داشته ، امروز نیـز یکی از قطب های تولید فولاد کشور است که با جذب بیش از ۷۰٬۰۰۰ میلیارد ریـال سرمایه بخش خصوصی بیش از شش و نیم میلیون تـن آهن و فولاد در این استـان تولید می گردد. در حالی که ظرفیت اسمی تولید فولاد در استان بیش از ۱۰ میلیون تن در سال می باشد، صنعت فولاد استان با گردش مالی سالیانه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رتبه نخست تولید فولاد در بخش خصوصی کشور را به خود اختصاص داده است . سهم استان از تولیدات فولاد کشور در حدود ۱۵ ٪ برآورد می شود که از لحاظ تعداد حدود ۲۵ ٪ واحدهای نوردی کشور در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. صنعت فولاد استان آذربایجان شرقی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با چند کشور فرصت های بسیار زیادی برای توسعه صادرات غیر نفتی دارد. سهم استـان از کل صادرات زنجیره فولاد کشور بیش از ۸ ٪ بوده است .