انتخابات هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، مجمع و انتخابات هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان برگزار شد ‌و آقایان کریم رحیمی، حسین نایب درختان، نوید نواده اباذر، امید اسمعیل ظفر، یعقوب دلال سیاره قدیم به‌عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

بررسی راهکار های همکاری مشترک انجمن فولاد آذربایجان با بانک شهر

بررسی راهکار های همکاری مشترک انجمن فولاد آذربایجان با بانک شهر

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، طی جلسه ای اعضای هیات مدیره انجمن فولاد آذربایجان با براتی رئیس منطقه آذربایجان بانک شهر، کاری رئیس شعبه مرکزی بانک شهر تبریز و دیگر مسئولان این بانک در خصوص همکاری های مشترک و تنظیم تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دو جانبه به بحث و گفتگو پرداختند.