گزارش تصویری بازدید هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان از شرکت نوردکاران فولاد غرب – خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری بازدید هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان از شرکت نوردکاران فولاد غرب – خرداد ۱۴۰۱

  اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان، از شرکت نوردکاران فولاد غرب، بزرگترین تولید کننده ساندویچ پانل در شمالغرب کشور بازدید کردند. رحیمی مدیر هئیت مدیره انجمن فولاد آذربایجان با بیان اینکه، انجمن با تمام توان از تولید و اشتغالرایی صنعت فولاد آذربایجان حمایت می کند افزود، خوشحال و مفتخریم که شرکت نوردکاران فولاد غرب