جایزه روابط عمومی برتر حوزه کار و تولید به مجتمع فولاد ظفر بناب تعلق گرفت.

جایزه روابط عمومی برتر حوزه کار و تولید به مجتمع فولاد ظفر بناب تعلق گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، بهرام پیری مدیر روابط عمومی مجتمع فولاد ظفر بناب جایزه روابط عمومی برتر حوزه کار و تولید را در سی و چهارمین جشنواره امتنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی کسب کرد.