انجمن فولاد اذربایجان خواستار تقسیم عادلانه سود در کل زنجیره و حمایت از صنایع پایین دستی و رعایت منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از فروش کالا با نرخ دلار تلگرامی شد.

انجمن فولاد اذربایجان خواستار تقسیم عادلانه سود در کل زنجیره و حمایت از صنایع پایین دستی و رعایت منویات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از فروش کالا با نرخ دلار تلگرامی شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان شرقی، این مطلب عصر روز گذشته در نشست مدیران ارشد فولاد مبارکه اصفهان با مدیران واحدهای فولادی آذربایجان شرقی که در هتل گسترش تبریز تشکیل شد. مطرح گردید. دبیر انجمن فولاد آذربایجان شرقی در آغاز این نشست ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان فولاد مبارکه اصفهان ، تشکیل جلسات هم اندیشی منظم ما بین صنعت گران و تولید کنندگان را برای رفع موانع تولید و هم افزایی مؤثر ارزیابی کرد.