تامین انرژی ابر چالش حوزه فولاد است
مسعود محجل امامی؛

تامین انرژی ابر چالش حوزه فولاد است

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، مسعود محجل امامی با بیان اینکه قطعی های مکرر برق خطوط تولید را به عنوان قلب تپنده کارخانه های فولادی نشانه رفته و صنعتگران مستاصل از این اقدام دولت در انتظار برنامه ای مدون برای تامین برقی حداقلی برای تولید با حداقل ظرفیت هستند افزود؛ تامین انرژی را ابر چالشی عنوان میکند که واحد های فولادی را سر در گریبان کرده و معتقد است دولت باید برای حل این معضل هر چه سریعتر برنامه ای مدون ارائه و اجرایی کند.