گزارش تصویری نمایشگاه متال اکسپوی استانبول

گزارش تصویری نمایشگاه متال اکسپوی استانبول

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، در این دوره از نمایشگاه متال اکسپوی استانبول شرکت « آهن و فولاد جهان سپاهان، فولاد آذرآبادگان ارس، فولاد ظفر بناب، فولاد مهر سهند، گروه صنعتی پارس ساختار، مجتمع فولاد صنعت بناب و فولاد جاوید بناب» حضور داشتند.