وزارت بازرگانی تشکیل می شود
دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

وزارت بازرگانی تشکیل می شود

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، دولت در نشست پنجم تیر ماه هزار و چهارصد و یک با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد تا بعد از گذشت یازده سال از طرح ادغامی خارج شده و مستقلا به فعالیت پرداخته و در راستای سیاست‌گذاری واحد و چابک در امور بازرگانی قدم بردارد.   در