صنعت فولاد بدترین دوران خود را طی می‌کند
کریم رحیمی؛

صنعت فولاد بدترین دوران خود را طی می‌کند

به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان در جلسه ای که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت دکتر محمدمهدی برادران در اتاق تبریز برگزار شد، رئیس هیات مدیره انجمن فولاد استان آذربایجان شرقی گفت؛ صنعت فولاد بدترین دوران خود را طی می‌کند.