اهداف انجمن

  • کوشش برای استیفای حقوق اعضاء
  • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها
  • برنامه ریزی برای تامین نیاز های اعضاء
  • کوشش برای ارتقا، بهره وری و تلاش در بهبود کیفیت
  • حمایت و دفاع از حقوق منافع صنفی
  • پیوستن و همکاری با سایر انجمن های همگن
  • جذب حمایت های دولتی جهت بهره وری تولیدات اعضاء
  • مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز اعضاء
  • برگزاری سمینار و دوره های آموزشی و برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه های مرتبط